uw privacy 

Ieders privacy is van belang. Als zorgverlener ben ik mij bewust van het feit dat ik met mensen en hun persoonlijke gegevens/informatie omga. Daarom zal ik heel zorgvuldig met deze informatie omgaan.

Dit betekent dat de informatie en persoonlijke gegevens die u met mij deelt zorgvuldig bewaard worden. Dat zij niet in bezit komen van anderen. En ik ze niet deel met anderen buiten uw toestemming om.

Op de website zwangerplus.nl vraag ik u verschillende gegevens aan mij door te geven:

  • de NAW gegevens van u en/of uw partner om een nota op te stellen die voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars;
  • uw emailadres om via de mail de nota naar u toe te zenden en relevante informatie uit te wisselen;
  • uw telefoonnummer om een 1e kennismakingscontact te hebben en relevante informatie uit te wisselen;
  • uw uitgerekende datum of de geboortedatum van uw kind om u in de juiste cursusgroep in te delen;

 

De gegevens die ik opsla in mijn computer worden beveiligd door een wachtwoord.
De gegevens die ik uitprint worden bewaard in een archiefkast met slot.
Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar.

Op dit moment ben ik bezig de website beveiligd te maken zodat er binnenkort een groen slotje in de URL verschijnt. En met mijn enige ‘leverancier’ de boekhouder een privacy overeenkomst af te sluiten.

Zwangerplus.nl is onderdeel van Praktijk Natuurlijk Bewegen,

zie www.praktijknatuurlijkbewegen.nl

 

Amsterdam, 1 juli 2018